Ne žodžiais, bet darbais mes Tėvynę mylim! - Pradžia